Leerlingen van de lagere school

zondag 20 september 2009
Gisteren weer een aantal leerlingen op ons wekelijkse spreekuur gehad die hun tenue, boeken en eerste lading schriften komen halen voor het nieuwe schooljaar dat maandag 5 oktober weer van start gaat.
Geen enkele leerling van de staatscholen krijgt een rapport mee, dit voorrecht hebben alleen de kinderen die naar privéscholen gaan. Onze ouders moeten vaak aandringen bij de meester en dan komt er in een van hun schriften te staan wat hun jaargemiddelde is geweest en of ze wel of niet over gaan.
Daarom heb ik zelf een soort rapport gemaakt, waarop de leerkracht  simpelweg kan invullen welke resultaten de leerling heeft behaald in welk vak, hoe zijn gedrag is, hoe vaak verzuimt etc. Een aantal leerlingen hadden die A-4tje al meegekregen dus hier enkele resultaten: 5,30/10 2de plaats van 56 leerlingen, 5,26/10 6de plaats uit 39 leerlingen maar gelukkig soms ook echt goed – alhoewel uitzonderlijk !
Jullie snappen hoe laag het niveau van de leerlingen is als je de tweede van je klas bent met een 5,3 of de 6de van je klas met een 5,26. Wetende dat sport ook meetelt in het jaargemiddelde, het schooljaar duurt van begin oktober tot eind juni, veel kinderen door hun ouders in de katoenpluktijd van school worden gehouden en dat de leerkrachten gemiddeld 3-4 maanden per jaar staken,  dan weet je over welk niveau we praten.
Dan hebben we nog het probleem dat veel leerlingen niet bestaan omdat zij geen geboorteakte hebben. Dus ze komen onder onze bescherming onder een bepaalde naam, de moeder noemt het kind het jaar daarop anders, de leerkracht schrijft de naam op die door andere leerlingen aan het kind gegeven wordt en de verwarring is compleet. Helemaal als je dan vraagt aan de moeder ”…. Welk kind is dat ? “ en ze wijst dan naar het meisje terwijl de naam een jongensnaam is…Discussie welk kind welke naam heeft
Neem Lucie, een gemiddelde van 4,75 en is blijven zitten. Ze komt met haar moeder en zusje en als je vraagt wat de redenen zijn  dat ze te eerste niet tussentijds langskomt om verslag uit te brengen  en ten tweede nu is blijven zitten dan zegt de moeder dat haar dochter gewoon niet slimmer is. Vraag je Luciezelf dan krijg je geen antwoord, maar haar grote zus zegt dat Lucie vaak later naar school gaat omdat ze eerst moet helpen….
Lucie
Maar gelukkig kan het ook anders. Er zijn ook dorpen, families en dorpsoudsten die beseffen hoe belangrijk het is als een kind door ons geadopteerd wordt en die verder denken. Pauline is een ander meisje dat door ons wordt ondersteunt en ook zij komt haar schoolbijdrage halen. Haar neef heeft al eerder deze zomer haar resultaten gebracht :  7,22/10 7de plaats uit 28 leerlingen.  Pauline  komt van ver en afgelegen en wordt begeleid door haar neef, haar moeder, haar grote zus, een oom en … de chief de village !! Iedereen komt mee om te bedanken voor de ondersteuning van het afgelopen jaar en om te zeggen dat zij allemaal Pauline weer zullen helpen opdat zij goede cijfers gaat halen. Men beseft dat als Pauline haar resultaten goed zijn, zij misschien een plaatsje kan veroveren in ons internaat om door te leren en daardoor later iets te betekenen voor haar dorp.
pauline met haar verantwoordelijken
Pauline
Viefje en ik, die de zaterdagmiddag proberen door te komen zonder ons te frustreren, zijn helemaal gelukkig met het bewustwordingsproces dat gaande is in dit dorp.  We gaan aan het einde van de dag samen een coca drinken en koesteren deze kleine overwinning.
 Groetje uit Boukombé!