Doneer

Blindeninstituut - CAMA


Blindeninstituut CAMAVanaf 2002 tot en met 2009 ondersteunde SAB het blindeninstituut “Centre des Aveugles et Malvoyantes de l’Atacora” (CAMA) in Natitingou. Het is begonnen met het beschikbaar stellen van kleding, matrassen, muskietennetten, taststokken en lesmateriaal in braille. Op een gegeven moment werd echter de nood van CAMA dusdanig groot (door het wegvallen van andere buitenlandse sponsors) dat SAB ook salarissen van de leerkrachten, voedsel en verbouwingskosten voor haar rekening heeft genomen. 

CAMA wordt bestuurd door een oudere gepensioneerde man die het blindeninstituut CAMA heeft opgericht om iets te kunnen betekenen voor de blinden in de regio waar hij zelf ook vandaan komt. De regering heeft beperkte fondsen beschikbaar om dergelijke instellingen te helpen, maar kan geen geld beschikbaar stellen voor CAMA, omdat niet aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan wat betreft de aansturing.

Wat hebben we de laatste jaren gerealiseerd?

 Nieuwe dakplaten  Muren gerepareerd

Voor het schooljaar 2009-2010 zijn er op CAMA slechts twee blinde kinderen teruggekomen. 8 blinde jongens verblijven sinds 2008 op de middelbare school in Natitingou. Van SAB krijgen ze braillepapier en andere benodigdheden. Ze worden ondersteund door de nonnen en door enkele ziende medestudenten die hen helpen met huiswerk en dicteren wat zij in braille moeten typen. SAB zal ook in de toekomst deze jongens blijven ondersteunen met kleding, zeep en schoolspullen die via de container worden geleverd.

De ontwikkelingen hebben SAB eind 2009 helaas moeten doen besluiten om niet langer door te gaan met het blindeninstituut. In Nederland kunnen niet voldoende middelen gegenereerd worden om een deel van de structurele kosten van CAMA te blijven dragen. Echter indien de mogelijkheid zich voordoet wil SAB blinde kinderen uit onze regio blijven helpen. Dit kan middels plaatsing op het blindeninstituut in Parakou. Dit instituut is goed georganiseerd, ontvangt financiële hulp van de Beninse overheid en via een Duitse en Italiaanse NGO en wil alleen kinderen aannemen als er structurele fondsen (donaties) beschikbaar zijn. Zij onderwijzen en begeleiden kinderen tot ze een beroep hebben geleerd en zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Dit betekent dus dat plaatsing in dit centrum afhankelijk is van een langdurige relatie met donateurs. De kosten voor een kind bedragen ca. €750 per jaar.

Wij hopen oprecht donateurs te vinden die voor enkele kinderen de opleiding in Parakou willen betalen. Stort dan op giro 249053 tnv Stichting Aktie Benin te Groningen o.v.v. "blinden"

Voor meer achtergrond informatie over blinden in Benin en hetgeen we hebben gerealiseerd voor CAMA, klik hier.