Doneer

Doneer naar keus


Stichting Aktie Benin bestaat van giften. Alleen door uw bijdrage kunnen we de mensen in Benin echt structureel helpen om uiteindelijk op eigen benen te staan. 

 

U kunt SAB op verschillende manieren financieel steunen. Door vaste donateur te worden, door een eenmalige gift, door een notariele schenking waarmee u gebruik kunt maken van belastingvoordeel of door Stichting Aktie Benin op te nemen in uw testament.

 

Doneren via een overschrijving
Wilt u doneren via een periodieke of eenmalige overschrijving? Dat kan op ibannummer NL52INGB0000249053 t.n.v. Stichting Aktie Benin in Groningen. Als u een bepaald project wilt steunen, zet dit dan in de omschrijving erbij, dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek komt. 

 

Stichting Aktie Benin houdt alle overheadkosten zo laag mogelijk door bijvoorbeeld het drukwerk zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. Verder maakt de stichting geen personeelskosten, alle bestuursleden werken gratis en krijgen geen onkostenvergoeding uitbetaald voor reizen, voorlichting geven of andere zaken in Nederland. Alleen Marjan krijgt een kleine vergoeding voor de coordinatie op alle projecten en de afstemming met Benin.

 

SAB behoudt te aller tijden het recht om in bepaalde (nood)situaties giften voor andere doeleinden in Benin te gebruiken dan waarvoor geschonken. Het geld komt echter wel altijd ten goede aan een van onze projecten en mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen wij de donateur(s) via deze site hierover informeren.

 

Daarnaast verlangt de stichting ook een geringe betaling van de bevolking. Dit om hen hun gevoel van eigenwaarde te laten behouden en niet te afhankelijk te maken. Het is voor de bevolking op deze manier duidelijker dat "ons project" betekent dat het een gezamenlijk project is van de lokale bevolking in Benin en SAB.