Doneer

Structuur StichtingStichting Aktie Benin (SAB) is op 28 januari 1999 opgericht door Marjan Kroone. In september 2004 besloot ze samen met haar man Jetse Postma naar Boukombé, het noorden van Benin, te gaan. Daar richtte ze Fondation Stichting Aktie Benin (FSAB) op.

 

In 2007 heeft Kuweeri, een lokale non-profit organisatie, onze hulp ingeschakeld. Ze wilde het gezondheidscentrum in het noorden van Benin op een hoger plan tillen, maar de internationale donaties bleken niet toereikend. Een jaar later sloten we een samenwerkingsovereenkomst met hen. Vanaf die tijd heeft Marjan flink geïnvesteerd in de relatie en samenwerking met Stanislas, de coördinator van Kuweeri. Op www.kuweeri.org vindt u meer informatie over het bestuur, hun visie en de resultaten die zij de afgelopen jaren hebben geboekt.

 

Na 7,5 jaar ondersteuning vanuit Benin, zijn Marjan en Jetse sinds maart 2012 weer terug in Nederland. Om onnodige lagen in de afstemming te voorkomen, is het bestuur van FSAB opgeheven en werken we rechtstreeks met Kuweeri. Stanislas verzorgt de dagelijkse aansturing en is verantwoordelijk voor de besteding van onze gelden. Daarnaast heeft hij ook de coördinatie van de kinderen op zich genomen. Ieder kwartaal rapporteert hij over de voortgang en bij vragen mailt en belt hij met Marjan. Zo hebben we vertrouwen in de continuïteit en blijven we nauw betrokken wanneer dat nodig is.

 

U vindt hier het beleidsplan met daarin de doelstellingen voor de periode 2020-2024, een korte beschrijving van onze werkzaamheden in Benin en de financiele doelstellingen met bijbehorende verantwoording.

Het SAB-bestuur bestaat uit:

 

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Elk lid van het bestuur heeft een stem. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 291 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.