Doneer

NotariŽle schenkingsakte


U kunt fiscaal op twee manieren schenken aan Stichting Aktie Benin (hierna: SAB).
 
Allereerst kunt u doneren door geld over te schrijven van uw bankrekening naar SAB. In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u uw gift meenemen als aftrekbare gift. In dit geval moet u in totaal met uw giften uitkomen boven de drempel van 1% van uw verzamelinkomen.
 
Voorbeeld 1 - Gewone gift
Stel uw verzamelinkomen bedraagt € 30.000, dan dient u minimaal € 300 te hebben geschonken als u 42% inkomstenbelasting betaalt. Pas daarboven leidt uw gift tot een fiscale aftrekpost. Als u € 400 schenkt, kunt u € 100 aftrekken in uw aangifte en heeft u een belastingvoordeel van € 42.
Netto betaalt u dan € 358.
 
Een tweede mogelijkheid is om te schenken met behulp van een periodieke gift. Daarvoor dient u notarieel de schenking vast te laten leggen voor een minimale periode van 5 jaar. Groot voordeel van het schenken middels een notariële akte is dat u de gift volledig kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, aangezien nu geen drempel geldt.
 
Voorbeeld 2 - Periodieke gift via schenking
U schenkt periodiek € 400 en u heeft een verzamelinkomen van € 30.000, dan zal de fiscus 42% meebetalen aan uw gehele schenking. Netto betaalt u dan € 232 per jaar.
 
Voorbeeld 3 - Extra geld voor SAB
Stel u doneert nu jaarlijks € 200 en u heeft geen belastingvoordeel. Indien u € 350 schenkt met een notariële akte, kunt u daarmee SAB extra steunen. In uw aangifte trekt u namelijk € 350 af, waardoor de Belastingdienst € 147 (bij een IB-tarief van 42%) meebetaalt aan uw schenking.
Netto betaalt u dan € 200 per jaar en SAB ontvangt € 350. Dit is dus € 150,- méér voor SAB, zonder dat u daar extra voor betaalt.
 
Notaris
Als u een schenking van minimaal € 250 per jaar laat vastleggen middels een notariële akte, is notaris mr. H.G.H. Suk te Winsum (Netwerk Notarissen) bereid de akte bijna gratis voor u op te stellen. Hiervoor wordt alleen € 15 in rekening gebracht in verband met de kosten ter verificatie van uw persoonsgegevens.
 
Vanzelfsprekend zijn kleinere donaties ook meer dan welkom. In dat geval zal de notaris met u overleggen wat de kosten zijn voor het opstellen van de akte.
 
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid van schenken via notariële akte?
Dan kunt u dit volmachtformulier downloaden:
Volmachtformulier

Het formulier bestaat uit een volmacht voor de notaris en een betalingsregeling waarin u kunt aangeven op welke manier u de schenking wilt betalen. Vervolgens gaat u naar een notaris in uw buurt voor de legalisatie. Vele notarissen hebben hiervoor een gratis spreekuur. U neemt de relevante stukken van onze notaris mee samen met een (geldig) legitimatiebewijs. Van onze notaris krijgt u tenslotte de akte opgestuurd.
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via info@aktiebenin.nl