Doneer

Disclaimer


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting Aktie Benin. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Aktie Benin.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Aktie Benin met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

FSAB behoudt te aller tijden het recht om in bepaalde (nood)situaties giften voor andere doeleinden in Benin te gebruiken dan waarvoor geschonken. Het geld komt echter wel altijd ten goede aan een van onze projecten en mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen wij de donateur(s) hierover via de site informeren.

 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Stichting Aktie Benin sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.