Doneer

Verloskundige/reproductieve zorg


 

moeder met pasgeboren kindEen zeer belangrijk project voor onze stichting is de aandacht voor het verbeteren van de gezondheidszorg van moeder en kind, met name tijdens de bevalling en pre- en postnatale fase. In Benin sterft 1 op de 10 baby´s tijdens de bevalling of kort daarna en 1 op de 117 vrouwen sterft bij de geboorte van hun kind(eren). En dit zijn slechts de formele cijfers van de WHO. In ons werkgebied zijn de omstandigheden waarin zwangeren bevallen vaak nog zeer primitief (in lemen hutjes zonder professionele begeleiding) en veel mensen zijn niet geregistreerd waardoor ze ook niet meegenomen worden in de telling.

 

Lees hier meer over waar zwangeren kunnen bevallen en hoe dit in onze regio is georganiseerd.

 

Prenatale consultaties in afgelegen dorpen
Omdat veel zwangere vrouwen niet naar een kliniek toe (kunnen) komen, gaan we samen met de verloskundige zorgverlener  -vaak een verpleeghulp- naar de afgelegen dorpen toe om prenatale consultaties ter plekke te geven (zie ook het project Outreach).

 

voorlichting over bvallen onder de boomDaarbij is vooral de voorlichting belangrijk, zodat het toch meer en meer bekend wordt dat het voor moeder en kind beter en vooral veiliger is om naar de kliniek te komen voor controles en de bevalling. Dit is nog een hele klus; er zal nog heel wat water naar de zee moeten stromen. Want iets begrijpen en een levenshouding veranderen dat zijn twee verschillende dingen, met verschillende aspecten.

 

Verbeteren van de verloskundige zorg op het CSSK
Naast de outreach en voorlichting verbeteren we ook de verloskundige zorg (ook wel reproductieve zorg genoemd) van het gezondheidscentrum CSSK, omdat hier de beste mogelijkheden liggen qua ontwikkeling en duurzaamheid. Geen stakingen, geen verplichte detacheringen van ongemotiveerd personeel of wisseling van post voordat de desbetreffende persoon eindelijk goed is ingewerkt. Hierdoor kunnen we werken aan een basis voor structurele overdracht van kennis en technische ondersteuning.

 

Op het CSSK wordt ook prenatale zorg verleend in de vorm van controles tijdens de zwangerschap. Het (toekomstig) streven is 4x per zwangerschap. Bij de eerste controle worden standaard recepten gegeven volgens richtlijnen van de WHO b.v. ijzer en foliumzuur en ook krijgen alle vrouwen een tetanusinjectie, ontwormingskuur en antimalariatabletten. In 2011 wordt op het CSSK begonnen met een standaard labonderzoek waarbij de moeder minimaal gecontroleerd wordt op HIV, Bloedgroep Rhesus, sikkelcelanemie en nog enkele noodzakelijke bepalingen.

wachten voor het consultatiebureau  wit pakje  Maison de Robben

Het aantal vrouwen die op dit moment bevalt in het CSSK is toegenomen van 257 bevallingen in 2007 tot 457 in 2009. Dit is onder andere te danken aan het feit dat in oktober 2008 het nieuw gebouwde ‘Maison de Robben’ in gebruik is genomen als verloskundige afdeling.

 

voorlichting op de marktDe toename van bevallingen komt mede door de voorlichting die tijdens het veldwerk wordt gegeven, de PR op de lokale markten en het cadeau dat de vrouwen krijgen van SAB wanneer ze in het gezondheidscentrum bevallen. De vrouwen krijgen dan een katoenen schoudertas met luier, strikslip, maandverband voor de moeder en een boxpakje. Deze tas met inhoud wordt geschonken door particuliere donateurs. Daarnaast krijgt SAB ieder jaar weer van Stichting Baby Hope de  materialen die we nodig hebben om een bevalling zo schoon mogelijk te laten verlopen (denk aan onderleggers, alcohol, watten, navelklem etc).

 

Stichting Muttathara uit Castricum stelt jaarlijks een vast bedrag beschikbaar waarmee bij slecht verlopende bevallingen kan worden verwezen naar het katholieke ziekenhuis in Tanguiéta, eventueel voor een keizersnede. Ook ontvangt een aantal vrouwen vrijwel gratis voorbehoedsmiddelen dankzij dit fonds, onder andere NORplant.

bloeddrukmeter Baby Hope  NOR plant

 

Vaccinaties
vaccinatiesOp het CSSK is veel aandacht voor de vaccinaties van de baby’s.  Een van de manieren om moeders te stimuleren om te komen is om tijdens de vaccinaties voorlichting te geven, ruimte om vragen te stellen en een goede sfeer te scheppen door gezamenlijk te zingen en te dansen. 

 

 

Wensen
Om de kwaliteit van de verloskundige hulp echt te kunnen verbeteren, is het noodzakelijk dat er op het CSSK een Beninse, gediplomeerde verloskundige komt.  Zij zou dan behalve het uitvoerende werk ook trainingen kunnen verzorgen in de hele regio van Boukombé.  Daarnaast krijgt ze dan ook de eindverantwoording over deze prenatale consultaties tijdens de outreach en zal ze als vaste kracht meegaan.  
  

Om dit te kunnen realiseren moeten we in 2010 twee belangrijke obstakels overwinnen:

      1) Het vinden van een geschikte verloskundige

      2) Voldoende financien om deze verloskundige te kunnen betalen 

 
Lees hier meer over de problemen in Benin met betrekking tot de opleiding tot verloskundige.
 
Zoals het nu lijkt, is er een verloskundige gevonden die vanaf eind 2010 het CSSK komt versterken. Via het aanschrijven van verloskundigen in Nederland en het tijdschrift van verloskundigen willen we het salaris van een verloskundige en haar huisvesting voor 5 jaar garanderen. Dit zal ongeveer 5000 euro per jaar kosten. Half juli 2010 is al bijna de helft van dit bedrag toegezegd voor een periode van 5 jaar, maar dit is nog niet voldoende. Hopelijk binnenkort wel!
 

Wilt u meewerken aan het verwezenlijken van dit plan? Meldt u dan aan via: verloskundige@aktiebenin.nl of doneer direct online o.v.v. "salaris verloskundige" 

 

 

Hoe het allemaal begon, leest u hier