Doneer

Schoon drinkwater


Meer mensen schoon drinkwater

Zo vanzelfsprekend als dat wij in Nederland schoon drinkwater hebben, zo ingewikkeld is het in Benin om schoon drinkwater te vinden. Elk jaar worden mensen nog steeds ziek vanwege besmet drinkwater. SAB heeft daarom waterputten gerealiseerd en voorlichting gegeven over het belang van schoon drinkwater en over hoe je water kunt zuiveren als er geen waterput in de buurt is.

SAB heeft in samenwerking met de regering, expertise uit Nederland en met behulp van ontwikkelingsgeld uit Nederland de afgelopen jaren geboord naar water op zes verschillende plaatsen in het noorden van Benin. Uiteindelijk is het gelukt om op drie plaatsen een kwalitatief goede waterput te slaan.

 

Boren op een geschikte plekmaximaal 65 meter diep Er komt water uit! 

 

trapsysteem waterputIn september 2008 zijn de waterputten in gebruik genomen. Daarbij moet u zich een systeem voorstellen met een step waarmee je door middel van stepbewegingen met de voet het water naar boven pompt.

 

Niet al het water kan worden opgevangen. Om verspilling tegen te gaan, is een systeem bedacht waarmee het restwater opgevangen wordt in een reservoir. Met dit water worden de dieren van drinkwater voorzien.