Word donateur


Aktie Benin bestaat van giften. Alleen door uw bijdrage kunnen Jetse en Marjan hun werk blijven doen en de mensen in de Benin echt structureel helpen. Wilt u weten wat we allemaal met uw geld kunnen doen? lees verder ».

Wilt u donateur worden? Dan kunt u ons mailen en uw naam en adres doorgeven. Wij zorgen dan dat er een automatisch incassoformulier wordt opgestuurd.

Een andere mogelijkheid is om zelf uw bank eenmalig of periodiek opdracht te geven geld over te maken naar giro 249053 t.n.v. Stichting Aktie Benin te Groningen.

Stichting Aktie Benin is door de belastingdienst erkend als een ‘het algemeen nut beogende instelling’ conform artikel 24 lid 4 Successiewet. Dit betekent dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht danwel dat er een hogere vrijstelling geldt, en de gift, onder voorwaarden, aftrekbaar is van inkomsten- of vennootschapsbelasting.“  info

Indien u een bepaald project wenst te ondersteunen, vergeet dan niet dit te melden.

Stichting Aktie Benin probeert alle overheadkosten zo laag mogelijk te houden door bijvoorbeeld het drukwerk gesponsord te krijgen. Verder maakt de stichting geen personeelskosten, alle vrijwilligers werken gratis en krijgen geen onkostenvergoeding voor reizen, voorlichting geven of andere zaken hier in Nederland.

Tevens willen wij u er op wijzen dat onze stichting ook een hele geringe betaling verlangt van de bevolking. Dit om hen hun gevoel van eigenwaarde te laten behouden en niet geheel afhankelijk te maken. Het is voor de bevolking op deze manier duidelijker dat "ons project" betekent dat het een gezamenlijk project is van de lokale bevolking in Benin en SAB.

NIFO
U kunt ons ook vinden op de -gratis- site van het Nederlands Informatiecentrum Fondsenwervende Organisaties (NIFO): www.helphelpen.nl Dit is een organisatie die de gezamenlijke belangen behartigt van meer dan 15.000 stichtingen en verenigingen die in Nederland geld werven. Niet alleen de bekende goede doelen, maar juist ook die kleine organisaties die ontzettend goed en belangrijk werk verrichten, vaak door vrijwilligers die voor hun inzet niets betaald krijgen.NB Uw gegevens zullen door SAB worden gebruikt voor het voeren van onze donateuradministratie en om u te informeren over het werk van onze stichting. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden worden verstrekt.