Doneer

Word donateur


Aktie Benin bestaat van giften. Alleen door uw bijdrage kunnen Jetse en Marjan hun werk blijven doen en de mensen in de Benin echt structureel helpen. Wilt u weten wat we allemaal met uw geld kunnen doen? lees verder ».

Wilt u donateur worden? Dan kunt u ons mailen en uw naam en adres doorgeven. Wij zorgen dan dat er een automatisch incassoformulier wordt opgestuurd.

Een andere mogelijkheid is om zelf uw bank eenmalig of periodiek opdracht te geven geld over te maken naar ibannummer NL52INGB0000249053 t.n.v. Stichting Aktie Benin te Groningen.

Stichting Aktie Benin is door de belastingdienst erkend als een ‘het algemeen nut beogende instelling’ conform artikel 24 lid 4 Successiewet. Dit betekent dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht danwel dat er een hogere vrijstelling geldt, en de gift, onder voorwaarden, aftrekbaar is van inkomsten- of vennootschapsbelasting.“  info

Indien u een bepaald project wenst te ondersteunen, vergeet dan niet dit te melden.

Stichting Aktie Benin probeert alle overheadkosten zo laag mogelijk te houden door bijvoorbeeld het drukwerk grotendeels gesponsord te krijgen. Verder maakt de stichting geen personeelskosten, alle bestuursleden werken gratis en krijgen geen onkostenvergoeding voor reizen, voorlichting geven of andere zaken hier in Nederland. Alleen Marjan ontvangt een geringe vergoeding voor de coordinatie van alle projecten en de wekelijkse afstemming met Benin.

Tevens willen wij u er op wijzen dat onze stichting ook een geringe betaling verlangt van de bevolking. Dit om hen hun gevoel van eigenwaarde te laten behouden en niet geheel afhankelijk te maken. Het is voor de bevolking op deze manier duidelijker dat "ons project" betekent dat het een gezamenlijk project is van de lokale bevolking in Benin en SAB.NB Uw gegevens zullen door SAB worden gebruikt voor het voeren van onze donateuradministratie en om u te informeren over het werk van onze stichting. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden worden verstrekt.