Doneer

Outreach


 

n de regio Boukombé zien veel mensen nooit een arts of een verpleegkundige. De afstanden naar gezondheidscentra zijn groot, vervoer is er niet en vaak heeft men geen geld voor behandeling. Gezondheidszorg hangt in ontwikkelingslanden immers af van beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Lange afstanden lopen om te vernemen dat de enige verpleger die week niet aanwezig is, en als hij dan – na een week wachten - eindelijk terug komt krijg je te horen dat je geld ontoereikend is om alle benodigde medicijnen te kopen. Deze ervaring ondervinden mensen regelmatig. Het gevolg is dat pas wanneer iemand erg ziek is, hij of zij naar een ‘ziekenhuis’ gaat. Dan is het vaak al te laat! Vroegtijdig onderkennen van gezondheidsproblemen kan veel ellende en sterfte voorkomen.
 
Een speciaal team met deskundigen – bestaande uit personeelsleden vanuit Fondation ‘Stichting Aktie Benin” (FSAB), het Centre de Santé ‘La Solidarité’ de Koutchagou (CSSK) én het overheidspersoneel vanuit de regionale gezondheidscentra - zijn daarom de afgelopen jaren gezamenlijk, wekelijks naar de meest afgelegen dorpen geweest. Dit noemen we outreach (veldwerk).
 
lopend naar het dorp omdat de weg onbegaanbaar is  voorlichting via de beamer  consultaties onder de boom
 
Een ‘outreach’-dag staat vooral in het teken van de prenatale consultaties, maar ook vindt er oogcontrole plaats en wordt er algemene gezondheidszorg geboden en voorlichting gegeven over hygiëne, schoon drinkwater en geboorteregeling. Voor wat betreft de voorlichtingscampagnes werd ook samengewerkt met de lokale vrouwen organisaties (zie vrouwengroepen).
 
Indien er leerlingen aanwezig waren, kregen kinderen gelijktijdig medicijnen tegen wormen. Medicijnen worden ter plekke afgegeven en de patiënten betalen een vast, maar zeer laag bedrag (kinderen €0,75 en volwassenen €1,50).
 
    Vrijwilliger Saskia die meedraait met outreach  
 
Veelal werden kinderen aangetroffen die ondervoed zijn en lijden aan uitdroging, maar ook aan schimmelinfecties en ringworm. Ook gebeurde het regelmatig dat er ernstig zieke mensen kwamen, die we dan doorverwezen naar een ziekenhuis in de stad (gedeeltelijk op kosten van FSAB).

Helaas vergt de organisatie van de outreach erg veel werk en is met het wegvallen van Marjan en Jetse in overleg met Kuweeri besloten de outreach voorlopig niet te continueren en ons te focussen op een goede gezondheidszorg op het CSSK.