Impressie veldwerk

zaterdag 20 mei 2006

Voorlichting Het werk begint Kip en yamwortels als dank

Even een impressie van het veldwerk, dat Marjan en Guinevievre wekelijks doen. ·s Morgens vroeg op de brommer met een koffer vol medicijnen en verbandmiddelen op weg naar een afgelegen dorp. De ene keer zijn de consulten buiten en een andere keer is er binnen een ruimte. Alles wordt klaargelegd en het kan beginnen. Vele mensen staan reeds te wachten. De hele dag loopt het door en de oh zo belangrijke voorlichting aan de vrouwen wordt niet vergeten. Na een zware dag gaan ze dit keer met een kip en enkele yamwortels als dank weer tevreden huiswaarts.