Waterputten gesponsord door Muttathara

zaterdag 15 september 2007

Regenwaterput, geen drinkwater

Het ministerie van Hydrologique (waterkunde) heeft - in samenwerking met Westerse gelden - een waterputtenproject. Wil een dorp in aanmerking komen voor een gesubsidieerde put en zo schoon drinkwater, dan dienen zij zelf € 458 te storten op een gemeenschappelijke rekening op de bank – met de uitvoerders (HYDRAULIC) en het door het dorp opgerichte comité als gemachtigden. Het geld kan dus niet alleen door het comité van het dorp eraf gehaald worden voor andere dingen en de uitvoerder kan het er niet afhalen zonder decharge van de verantwoordelijke van het dorp.

"STICHTING CASTRICUM HELPT MUTTATHARA" bekostigt voor vier waterputten de eigen bijdrage. Hierdoor kunnen er putten worden aangelegd in de dorpen Koudahongou (arrondissement Boukombé), Kounadogou (arrondissement Boukombé), Koumagou-B (arrondissement Natta) en Dikontenni (arrondissement Manta). De regio Boukombé is onderverdeeld in 7 arrondissementen. Hierdoor worden er honderden mensen geholpen aan schoon drinkwater.

Wij bedanken de Stichting Muttathara heel, heel hartelijk voor hun geweldige steun.