Opleiding Marjan

maandag 4 juni 2007
Marjan gaat van september tot december 2007 in Nederland de opleiding ´Netherlands Course in Tropical Medicine and Hygiene´ doen bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Deze opleiding biedt een specialisatie voor medewerkers in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Hoewel Marjan natuurlijk al een schat aan praktijkervaring hierin heeft opgedaan, is deze opleiding toch een goede aanvulling op haar kennis over ziektes en gezondheidsproblemen die zich voordoen in Benin en hoe ze hier het best een oplossing voor kan vinden. Ook wordt er in de opleiding aandacht besteed aan sociale en ethische onderwerpen die hiermee verband houden.

Marjan is nu druk bezig om haar medewerkers in Benin voor te bereiden op haar afwezigheid en hoe ze hun werk goed moeten blijven doen. Jetse en de interim-arts die verantwoordelijk is voor het Centre, dr. Salifou, zijn hierbij de sleutelfiguren.