Ondertekening

maandag 7 mei 2007

YES !!!! Het partenariaat is ondertekend.

DDSAD, Salifou, Salami Dr Salami directeur ZSNBT tekent contract Marjan heeft getekend, dr Salifou neemt contract aan
Eindelijk, 7 maanden na het tekenen van het contract met de minister van Gezondheidszorg, kon het contract met de directeur van de Zone Sanitaire de Natitinoug, Boukombé, Toucountouna (dr. Salami ) op woensdag 2 mei 2007 ondertekend worden.

Voor ons was het in ieder geval een zeer heugelijk feit. Nu gaan er 2 maanden van papieren en overleg volgen om alles op de rails te krijgen, maar daar gaan we met heel veel zin aan beginnen.

Ik zei in mijn toespraak:

Nous ne voulons pas regarder en arrière mais je voudrais remarquer que Docteur Salami en général - et docteur Salifou en particulière - a remettre la confiance encore. Ne pas seulement a Jetse et moi, mais aussi - le plus important - a notre base en Pays Bas.
A cause de ça nous avons retrouvé la joie de recommencer notre travail.
Nous sommes avec toute la confiance pour les perspectives de l’avenir - pour trouver l’esprit de coopération.

We willen niet achterom kijken, maar ik wil wel opmerken dat dr. Salami in het algemeen en dr. Salifou in het bijzonder, het vertrouwen hebben terug gegeven. Niet alleen aan Jetse en mij, maar ook - het allerbelangrijkste - aan onze achterban in Nederland.
Door dit alles hebben wij er weer vreugde in gevonden om ons werk te hervatten. Wij hebben al het vertrouwen in de vooruitzichten voor de toekomst, om een goede samenwerking te vinden.

Ook zei ik het volgende:

Nous avons des grands espoirs de réaliser - ensemble avec le nouveau médicine-chef de Boukombé et le Zone Sanitaire de Natitingou, Boukombé, Toucountouna, - ne pas seulement un laboratoire de référence mais aussi un centre de santé de référence a Boukombé.
Wij hebben grote verwachtingen om - samen met de geneesheer directeur van Boukombé en de Zone Sanitaire van Natitingou, Boukombé, Toucountouna - niet alleen een referentie laboratorium te realiseren, maar ook een referentie gezondheidscentrum in Boukombé

Nous espérions le partenariat - signé aujourd’hui - va gagner une vie longue et donner un collaboration productif.
Wij verwachten dat het partenariaat dat vandaag ondertekend wordt, een lang leven zal krijgen en een productieve samenwerking zal voortbrengen.

Nous voudrions c’est possible de dire ensemble - après 15 ans - Regarder ! Nous avons fait le bon coopération et ensemble nous avons réalisé pour cette région un niveau meilleur pour la santé publique pour tout le monde, aussi pour les personnes qui sont normalement sans accès a cause de leur situation économique
Wij zouden graag zien dat we over 15 jaar samen kunnen zeggen: Kijk! Wij hebben goed coöperatief gewerkt en samen hebben wij, voor iedereen, een beter niveau voor de algehele gezondheidszorg in de regio gecreëerd, ook voor die mensen die normaal geen toegang hebben tot de gezondheidszorg omdat zij economisch zwak zijn.

De directeur Departementale de Santé de l’Atacora et de la Donga zei in zijn speech:

Het is ongekend dat Jetse en Marjan als vrijwilligers met alle problemen die zijn geweest nog steeds hier zijn om de bevolking te ondersteunen.
DAT zo zei de DDS, getuigt van roeping, van meer dan vrijwilliger zijn.

Nou dat was het eerst weer even, terug vertalen vanuit het Frans is net zo moeilijk als wat ik eerst deed. (Toen schreef ik alles eerst in het Nederlands)

Ciao

Marjan