Doneer

Gezondheidscentrum CSSK


Aanpassing en uitbreiding van het Centre de Santé « la Solidarité «  in Koutchagou (CSSK)
   
Zichtbare samenwerking
 
Eind 2007 is het een feit. FSAB gaat samenwerken met de lokale partner KUWEERI. Na een gedegen voorbereiding liggen er plannen op tafel voor aanpassing en uitbreiding van de bestaande polikliniek van Kuweeri in Koutchagou. De naam wordt  veranderd in Centre de Santé « la Solidarité « in Koutchagou (CSSK).
 

Hoe het begon, leest u hier

 
Plan van aanpak
FSAB en Kuweeri hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld om het CSSK in stappen uit te breiden tot een volwaardig gezondheidscentrum. De bestaande kliniek wordt verbouwd. Daarnaast komen er drie nieuwe gebouwen: een opvanghuis voor zwangere vrouwen en ondervoede kinderen (“Maison de Robben”), een kraamafdeling en een gebouw voor patiëntenopname (hospitalisation). De bouwplannen zullen gefaseerd worden uitgevoerd; deels afhankelijk van financiële middelen. Er is in totaal ruim € 200.000,- voor nodig. Hoe dit wordt gerealiseerd, leest u hier.
De teller staat in februari 2010 op € 162.000,-
 
De voortgang
In 2008 is de voorlopige kraamkliniek gebouwd, het “Maison de Robben”. Dit gebouw heeft een capaciteit van 18 bedden en gaat in een later stadium gebruikt worden als opvanghuis voor ondervoede kinderen en zwangere vrouwen. Daarnaast is er in 2008 een waterput geslagen en een magazijn gebouwd.
                             
In 2009 is er een verbrandingsoven gerealiseerd door financiële steun van Accenture Foundation. “Maison de Robben” is voorzien van elektriciteit middels zonne-energie en het hoofdgebouw heeft een complete renovatie ondergaan. Zowel de EHBO- als de sterilisatieruimte zijn open gebroken om meer ruimte te verkrijgen waarbij de vloer en de wanden zijn voorzien van tegels. Er is op diverse plaatsen een mogelijkheid gecreëerd om je handen te wassen en er zijn drie toiletten en een douche gemaakt. De reeds bestaande paillote, patiënten buitenkeuken en dienstwoning voor de hoofdverpleger zijn opnieuw geverfd. Ook heel waardevol, de ruimtes van de oude kraamkliniek zijn verbouwd tot een volwaardig laboratorium.
Daarnaast is het hoofdgebouw voorzien van stroom via de generator en stroom via zonne-energie.
 
19 december 2009 was er een feestelijke opening van het eerste deel door de Nederlandse ambassadeur in Benin.

Gezamenlijk openen kraamafdeling verbrandingsoven 

Meer over de opening: klik hier 

Voor de reactie van de Nederlandse ambassadeur van Benin Wouter Plomp klik hier

maandagochtend maandagochtend spreekuur Felix verbindt wonden              

Voor 2010 staat de bouw van "hospitalisation" gepland. Dit gebouw gaat plaats bieden aan 8 kinderen, 10 volwassenen en er wordt een zogenaamde "klasse kamer" gerealiseerd met 2 bedden. De ´verdiensten´ van deze kamer zullen worden gebruikt voor de minderbedeelden die geen geld voor ziekenhuisopname hebben. Daarnaast heeft onze partner KUWEERI fondsen gevonden voor de bouw van een nieuwe apotheek die in 2010 gerealiseerd gaat worden.
De bouw van begin mei t/m eind juni van "hospitalisation" en de farmacie:
begin mei 2010 ook begin mei 2010 pinksteren 2010
ook pinksteren 2010 eind juni 2010 eind juni 2010 farmacie
 
De dienstverlening wordt vrijwel geheel geregeld door lokaal personeel, deels betaald door KUWEERI en deels betaald door SAB. Jetse en Marjan houden zich voornamelijk bezig met de opleiding van het personeel en technische ondersteuning.
De prijzen voor de behandelingen worden laag gehouden, zodat het gezondheidscentrum CSSK voor veel mensen uit de regio toegankelijk is. Omdat dit de eerste jaren te weinig inkomsten oplevert, gaan de kosten van het personeel gedeeltelijk onder de structurele uitgaven van SAB vallen.
 
Helpt U ons dit project verder te realiseren? Stort dan op NL52INGB0000249053 tnv Stichting Aktie Benin te Groningen o.v.v. "CSSK" of doneer direct online