Doneer

Gezondheidszorg - Geschiedenis


Geschiedenis Actueel Toekomst
 
  1. Men tracht via een sociaal systeem (de rijkere betaalt meer voor een 2-persoonskamer met eigen toilet/douche) toegang te verstrekken aan alle lagen van de bevolking, zodat ook de allerarmsten toegang hebben tot gezondheidszorg. Dit is een belangrijk uitgangspunt van SAB, vandaar dat wij Kuweeri graag steunen bij dit streven.
De uitbreidingsplannen zijn voorgelegd aan het NCDO en zij hebben deze goedgekeurd en voor ons project een subsidie van € 50.000,- toegezegd. Wij moeten door acties dan ook voor € 50.000,- zorgen.
 

Gezondheidscentrum Boukombé:

 

De laatste verbouwingsfase is inmiddels afgerond met het gezondheidscentrum in Boukombé. De verbouwingen zijn klaar en het loopt allemaal. De ambulance wordt eindelijk gebruikt dankzij financiële hulp van Stichting Muttathara en ook de kinderkamer op het centrum is inmiddels in gebruik genomen.

 

     

 

Al met al kunnen wij zeer terecht stellen dat er goed, opbouwend werk is verricht en dat de toekomst van de gezondheidszorg voor deze regio – met continuatie van onze hulp - alleen maar vooruit kan gaan. Uiteraard blijft er nog heel veel nodig, niet alleen in het regiodorp zelf, maar ook op de andere gezondheidsposten in de verschillende arrondissementen die onder Boukombé vallen. Daar willen wij dan ook absoluut meer aandacht aan gaan besteden in de toekomst.

 

En dan

Na de verbouwing van het gezondheidscentrum begint het eigenlijke project pas echt. Op de eerste plaats zetten we ons in voor de dagelijkse zorg van patiënten. Ieder dag weer komen vele patiënten naar het CdS voor behandelingen en dat worden er alleen maar meer. Dit is het beste signaal waaruit blijkt dat de gezondheidszorg is verbeterd. Er is meer vertrouwen bij de bevolking, er zijn meer behandelingen mogelijk, medicijn en verbandvoorraden zijn beter op peil, prijzen zijn aangepast, waardoor de allerarmsten ook geholpen kunnen worden. Daarnaast wordt via radio en aankondigingen op markten aangegeven wanneer er bijvoorbeeld inentingen op stapel staan. Tevens wordt via deze kanalen voorlichting gegeven in de regio.

     

De zorg van patiënten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet van het personeel van het CdS. Er wordt dan ook door SAB nauw samengewerkt met het verplegend personeel, de verloskundigen, hulpen en de arts. Met regelmaat wordt een overleg gehouden. Hierdoor is de onderlinge sfeer verbeterd en wordt er beter samengewerkt. Ook de omgang met patiënten is een stuk menselijker geworden.

 

Centre de Santé (gezondheidscentrum) in Boukombé
In Noord-West Benin staat in de stad Natitingou een Hopital de Zone. Daar is een arts aanwezig, die ook kan opereren. Op 50 km afstand, in Boukombé is een Centre de Santé (CdS), waar naast 3 verplegers en een verloskundige een arts werkzaam is. Deze heeft niet de mogelijkheid om te opereren. In een straal van ca. 25 km zijn nog eens 8 dispensaires, die als een soort EHBO-post en tevens als kraamkliniek functioneren. De dispensaires bestrijken de dorpen in een straal van 15 km. Zowel het CdS als de dispensaires worden (beperkt) door de staat onderhouden. De gezondheidszorg is op papier redelijk geregeld maar stelt in de praktijk niet zoveel voor. Er zijn veel te weinig middelen beschikbaar om echt te spreken van zorg.

   

Toen Marjan Kroone het CdS in Boukombé de eerste keer bezocht was het in zeer slechte staat en er werd weinig voor de patiënten gedaan. Het ziekenhuis terrein was volledig open, waardoor mens en dier vrij vanaf alle kanten op het terrein konden komen. Mede hierdoor was het terrein flink vervuild. Zo werden o.a. aangetroffen: uitwerpselen van mens en dier, gebruikte scheermesjes en injectienaalden, ampullen, lege flesjes van medicamenten, een dode rat, veel huisvuil, voedselresten, etc. De gebouwen waren uitgeleefd en flink vervuild. Meubilair was er niet of nauwelijks en in slechte staat. Er werd eigenlijk niets gedaan aan hygiëne en het schoonhouden van de gebouwen. Daarnaast was een groot deel van het personeel absoluut niet gemotiveerd. Al met al een hele zorgelijke situatie. Marjan trok haar conclusie: “Dit kan en moet anders!”

De Verbouwing van het gezondheidscentrum
In de eerste helft van 2004 heeft SAB, via allerlei activiteiten en mede dankzij de steun van het NCDO en Wilde Ganzen, € 61.500 bij elkaar gehaald voor de verbouwing en herinrichting van het CdS. In november 2004 werd hiermee begonnen. Marjan had zich ondertussen definitief in Boukombé gevestigd en organiseerde deze enorme klus. Een lokale aannemer voerde een groot deel van de werkzaamheden uit, hij herstelde o.a. de muren van de gebouwen en plaatste nieuwe daken, betegelde de muren van de behandelkamers en sanitaire ruimtes. In februari 2005 kwam een groep van 15 vrijwilligers van het Derde Wereld Fonds meehelpen. Zo legden zij o.a. elektriciteit aan, installeerden de zonneboiler en de generator en schilderden de buitenkant van een aantal gebouwen.

   

Met de realisatie van de verbouwing was de basis gelegd voor de vernieuwde aanpak van het CdS. Verbetering van de beschikbare middelen, verbandmateriaal en medicijnen zorgden er verder voor dat het personeel beter gemotiveerd raakte en dat het vertrouwen voorzichtig terug kwam bij de bevolking. De hygiëne werd aanzienlijk verbeterd en behandelingen van patiënten verliepen een stuk beter.