Samenwerking nieuwe arts en verloskundige

vrijdag 2 augustus 2013

De verloskundige en de nieuwe arts zijn samen bezig het plan te bespreken ten behoeve van de opvang van zieken en kinderen die ondervoed zijn. Het komt regelmatig voor op het gezondheidscentrum het CSSK dat zieken geen eten hebben en dus belemmerd worden in hun genezing of dat ouders komen met zeer zieke kinderen die dan ook nog ondervoed zijn. We hebben 2500 EURO ontvangen om dit plan ten uitvoer te brengen van Stichting SOS.