20 jaar Aktie Benin!

woensdag 23 januari 2019

Alweer bijna twintig jaar geleden, op 28 januari 1999 werd Stichting Aktie Benin opgericht met de intentie om in Noordwest Benin (West-Afrika) het verschil te gaan maken. Niet de hele wereld op je schouders nemen, maar kleinschalig en zeer intensief toewerken naar een rechtvaardigere verdeling van welvaart in deze wereld. 

Werkend vanuit de gedachte dat emigratiestromen getemperd worden als je betere kansen biedt in eigen land, waren we onze tijd eigenlijk al vooruit. 

Bewust dat het lot bepaald wordt door waar je wieg stond, kwamen we er in de praktijk achter dat ditzelfde lot zo veel meer leidend is in je ontwikkeling dan wij met onze Westerse “maakbare” cultuur kunnen beseffen. Dat die plek van je wieg niet alleen bepalend is in je bestaanszekerheid voor wat betreft warmte, voedsel, een woning en veiligheid, maar ook in je sociale behoeftes, je connecties en de wijze waarop je vriendschappen interpreteert. 

We gingen van start -niet gehinderd door enige kennis of ervaring- en we kunnen terugkijken op een prachtige tijd, veel strijd en nog meer doorzettingsvermogen. 

Al met al kunnen wij trots zijn op wat er is neergezet!

Dit kon alleen dankzij het prachtige bestuur dat zich altijd weer ondergeschikt wilde maken aan het hogere doel. Dankzij al die vrijwilligers die zich voor kortere of langere tijd aan SAB hebben verbonden en natuurlijk al die donateurs die iedere keer weer meeleefden met de ontwikkelingen en het mogelijk maakten om ideeën om te zetten in resultaten!


Hieronder een opsomming van een aantal aansprekende resultaten (sommige tijdelijk (t), andere blijvend (b)): 

 • Een school in Sonta (b).
 • Een optiek in Natitingou (2000-2011) en Boukombé (2004 -2012) (t).
 • Opwaarderen van de middelbare school in Boukombé van MAVO naar HAVO/VWO niveau middels lesmateriaal en kennisoverdracht aan de leerkrachten (b).
 • Revitalisatie en herinrichting van het gezondheidscentrum van de overheid in Boukombé het CdS (b).
 • De bouw van een waterput en verbrandingsoven ten behoeve van het CdS (b).
 • Het bouwen, inrichten en opzetten van een referentie laboratorium in Boukombé ten behoeve van het CdS, inclusief het personeel opleiden (b).
 • Bouw van een zeer compleet gezondheidscentrum het CSSK (Centre de Santé ‘la Solidarité’ de Koutchagou) met de lokale partner KUWEERI (b).
 • Bouw van een brug ter voorkoming van bilharzia en ter bevordering van de oversteek van de rivier voor schoolkinderen tijdens de regenperiode in Koudahongou (b).
 • Twee ambulances voor de regio, incl. training van het ambulancepersoneel (b).
 • Outreachprogramma van 2009-2015: Er ging wekelijks een medische staf van SAB, het CSSK en CdS naar afgelegen dorpen om daar gezondheidszorg te brengen (t).
 • Er zijn 7 waterputten geslagen in afgelegen dorpen in de regio op kosten van SAB (b).
 • Tussen 2003 en 2012 hebben 85 kinderen (vnl. meisjes) de lagere- en/of middelbare school gevolgd en zijn hierbij financieel ondersteund door SAB (t-b). 
 • Inmiddels hebben 8 leerlingen op kosten van SAB ook een beroepsopleiding gevolgd. Zij hebben nu een baan (b).
 • Op dit moment wordt er nog financiële ondersteuning geboden aan 14 kinderen op de lagere school en middelbare school. Daarnaast volgen 4 leerlingen beroepsonderwijs en zes 6 leerlingen hebben ondersteuning aangevraagd om een beroepsopleiding te gaan volgen.