Doneer

Probleem 3


Vanaf 2004 is er geen nieuwe instroom medische scholen
Het invoeren van een nieuw onderwijssysteem leidde in 2004 tot een stop op de instroom van nieuwe medische studenten, met alle gevolgen van dien. De impact van dit besluit blijkt desastreus: een al bestaand tekort aan personeel in de gezondheidscentra wordt daardoor alleen maar nijpender.

 

In het zuiden van Benin zijn in Cotonou twee medische onderwijsinstellingen. Tot aan het schooljaar 2003-2004 was hier (op MBO en HBO niveau) een opleiding tot verloskundige, verpleegkundige of analist mogelijk. Omdat men een nieuw onderwijssysteem wilde invoeren, besloot het Ministerie van Onderwijs in 2004 geen nieuwe leerlingen aan te nemen. De daaropvolgende jaren konden de zittende leerlingen hun opleiding af maken, maar er werd geen nieuwe instroom meer toegestaan. Daardoor stagneert vanaf 2007 de uitstroom van gediplomeerde krachten. En het reeds bestaande personeelstekort in de gezondheidscentra wordt hierdoor alleen maar erger.

 

Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de leerlingen:

 

In een aangrenzend land een opleiding tot verpleegkundige of verloskundige volgen was en is ook geen optie: je mag in Benin officieel niet eerder werken totdat je buitenlandse diploma erkend is door het ministerie van onderwijs en dat duurt over het algemeen jaren.

 

Gelukkig is het onderwijssysteem op MBO niveau inmiddels gewijzigd en is in het schooljaar 2009/2010 het nieuwe systeem van kracht geworden. Helaas is de HBO opleiding ook in 2009 niet van start gegaan.
 

Doordat leerkrachten nu beter opgeleid zijn, is de verwachting dat het nieuwe systeem MBO-gediplomeerden zal afleveren met een hoger niveau dan voorheen het geval was. Dit biedt in ieder geval weer perspectief voor de beroepen: medisch analist, sociaal werker en “agent d’hygiène”, de richtingen waarin weer afgestudeerd kan worden.

 

Klik hier om terug te gaan naar Scholing.