Doneer

Achtergrond informatie blinden


Gehandicapte kinderen en dus ook blinde kinderen hebben in Benin geen enkele prioriteit. Ze worden als lastig ervaren, een extra mond om te voeden terwijl ze niets bijdragen aan de familie, sterker nog men ziet ze als een straf. Deze kinderen worden vaak weggestopt en/of opgesloten in de hut zodat ze maar niet in de weg zullen lopen of gezien worden.

 

Toen Marjan Kroone voor het eerst in contact kwam met de blindenschool stonden er alleen een paar hutjes. De kinderen die er aanwezig waren deden de hele dag niets.

 

Ondertussen is er veel verbeterd. De kinderen wonen sinds 2001 in een stenen gebouw aan de rand van Natitingou. De gebouwen zijn betaald door een Franse organisatie die zich het lot aantrok van de kinderen maar helaas heeft deze organisatie de hulp niet verder voortgezet.

 

Directeur CAMADe huidige directeur van de school is altijd werkzaam geweest in het zuiden van Benin met blinde en gehandicapte kinderen. Hij is ondertussen gepensioneerd en teruggekeerd naar zijn geboortestreek waar hij graag iets wilde doen met zijn kennis. Hij heeft het blindeninternaat CAMA opgericht en heeft zelf de kinderen uit de dorpjes in de omgeving gehaald om ze een kans te bieden. Samen met enkele ziende kinderen uit Natitingou krijgen ze onderwijs via een op het terrein opgerichte lagere school. De directeur heeft hier bewust voor gekozen zodat blinde en ziende kinderen elkaar leren waarderen en om, via de ziende kinderen, de omgeving te leren dat blind zijn niet betekent dat je gek of achterlijk bent. Tevens wordt hierdoor een deel van de kosten gedekt omdat de ziende kinderen schoolgeld betalen.
 

In 2004 heeft het Belgisch leger de school van een nieuw verfje voorzien. In dat najaar heeft SAB 7 blinde kinderen laten onderzoeken op het hospitaalschip "Anastasia" van Mercy Ships, een Amerikaanse organisatie die middels schepen medische hulp biedt aan ontwikkelingslanden. Uit het vooronderzoek was gebleken dat deze 7 kinderen mogelijk na een operatie weer konden zien. Dit was een unieke kans en alles is dan ook in het werk gezet om dit mogelijk te maken. Groot was dan ook de teleurstelling toen na onderzoek op het schip bleek dat deze kinderen niet geholpen konden worden met een operatie. De oorzaak van hun blind zijn moest gezocht worden in trauma’s van buitenaf, lees: vallen of tegen het hoofd slaan.

Wachten voor het onderzoek  Het onderzoek

Helaas komt het veel voor dat ouders hun kinderen tegen het hoofd slaan. Men is niet op de hoogte van de mogelijke gevolgen. Op basis van dit onderzoek is SAB wel gestart met respectabele personen die dicht bij de bevolking staan (priesters, dorpsoudsten, vrouwenorganisaties) om voorlichting te geven. Hierbij wordt uitgelegd waarom het gevaarlijk is om kinderen op het hoofd te slaan. Niet alleen omdat je er blind van kunt raken, ook doofheid en achterlijkheid kunnen het gevolg zijn.

 

In 2005 heeft SAB alle kinderen een nieuw matras met overtrek, lakens en een muskietennet gegeven. Verder is het nodige materiaal ter ondersteuning voor het onderwijs beschikbaar gesteld, zoals een tast(land)kaart van Benin, braillepapier, tasttekenpapier, tastduimstok, tekenbord met tastschaal, etc. (zie fotoalbum). Tevens ontving de school vier goed werkende braillemachines. Deze machines zijn beschikbaar gekomen mede door Stichting Fakkel 2000 te Nijkerk.

braillemachines

 

maalmachineHet CAMA beschikt sinds 2006 ook over een maalmachine die door SAB is aangeschaft. Voor de maalmachine is een eenvoudig gebouwtje geplaatst, waarvan de bouwmaterialen  beschikbaar zijn gesteld door het Belgisch leger. Hiermee worden mais en sorgo gemalen tot meel voor het maken van pap en path (het lokale hoofdvoedsel). Doordat ze dit zelf kunnen doen worden de maalkosten uitgespaard. Daarnaast kunnen bewoners uit de omgeving tegen vergoeding gebruik maken van de maalmachine. Hiermee hoopt het CAMA de dieselkosten voor deze machine te kunnen betalen.