Ondervoedingsproblematiek

zondag 1 juni 2014

Schrijnende contrasten. Wereldwijd zijn er naar schatting ca. 170 miljoen kinderen ondervoed, waarvan er jaarlijks ca. drie miljoen overlijden. Daarnaast schat de WHO dat het probleem van kinderen met overgewicht in de leeftijd van nul tot vijf jaar zo rond de 20 miljoen ligt.

Buiten de kans op overlijden door simpele infecties, lopen ondervoede kinderen ook het risico onherstelbare schade op te lopen. Door een tekort aan essentiële voedingsstoffen zijn ze te klein voor hun leeftijd en ook hun IQ is lager. Dit leidt tot slechte prestaties op school, met alle gevolgen van dien voor hun toekomst. Op deze manier blijft de cirkel van ondervoeding en armoede bestaan.

In het CSSK is men - dankzij Stichting SOS - begonnen met het project voor de ondervoede kinderen in de regio. Men wil zowel moeder als kind ondersteunen.

Kinderen krijgen te eten en daarnaast leren ze de moeder hoe zij met lokale producten zo eiwitrijk en gevarieerd mogelijk eten kan klaar maken. De ouders krijgen voedsel voor hun kind. Tijdens de consultaties, ook een manier om te controleren of het eten naar hun kind gaat, is het mooi om te zien dat kinderen opknappen en een beter gewicht krijgen. Daar doe je het voor!