Jaarverslag 2011-2013

zondag 26 januari 2014
Jaarverslag 2011-2013

Beste donateurs, vrienden en geïnteresseerden van Stichting Aktie Benin,

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd, zowel in Benin als in Nederland. Dat is dan ook de reden waarom u wat langer, dan gebruikerlijk van ons gewend bent, op ons jaarverslag heeft moeten wachten.
Met dit verslag brengen wij u hiervan graag op de hoogte. Klik hier voor het jaarverslag.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u de mensen in Benin ook in 2014 een warm hart toedraagt.

Mede namens Marjan en Jetse, wensen wij u alle goeds voor het nieuwe jaar.

Lida, Cyrille en Yvette
Bestuur Stichting Aktie Benin