Doneer

Laboratorium CSSK


In 2009 is het laboratorium op het CSSK geopend en is er met een beperkt aantal basis bepalingen begonnen om goede diagnose te kunnen stellen. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is er veel vooruitgang geboekt. Niet alleen het aantal analyses is uitgebreid, zodat we meer diagnose kunnen stellen, maar ook worden er steeds meer analyses aangevraagd.

 

Er wordt dus volop gebruik gemaakt van het laboratorium en we zien dat ook terug in de cijfers. Er wordt door zowel verpleegkundigen als artsen en de verloskundige op grote schaal gebruik gemaakt van het lab. Maandelijks worden er ongeveer 250 bepalingen in het laboratorium gedaan, veelal gericht om de juiste medicatie te kunnen verschaffen door een goede interpretatie van de arts. Gemiddeld worden er per maand 40 kinderen op het CSSK geboren en 800 patiënten behandeld. Hiermee zijn we echt uitgegroeid tot een referentie lab in de regio.

    

We hebben ook nog een aantal nieuwe laboranten in dienst. Sinds 2013 is Yotto André ODANDOU in dienst. Een laborant met meer dan 17 jaar ervaring! Daarnaast zijn we heel blij dat Bakpani na vijf jaar leerling te zijn geweest, nu in vaste dienst is gekomen als laboratorium assistent.

 

Om nog meer bepalingen zelf te kunnen doen, waardoor mensen niet doorgestuurd hoeven worden met alle bijbehorende risico’s, is in 2015 vanuit Benin een aanvraag gedaan voor een spectrofotometer. We waren dan ook heel blij toen onze aanvraag bij NASF (Nederlands Albert Schweitzer Fonds) gehonoreerd werd. Hiermee kunnen we de kwaliteit van de analyses nog verder vergroten en kan het laboratorium nog meer inkomsten genereren, wat weer nodig is om op termijn op eigen benen te kunnen staan. 

 

Wilt u ons helpen het laboratorium verder uit te bouwen? Stort uw bijdrage op NL 52 INGB 0000249053 tnv Stichting Aktie Benin te Groningen o.v.v. "Laboratorium”