Jaarverslag 2007 - 2008

maandag 17 augustus 2009
Beste vrienden van SAB
Met veel genoegen presenteren wij het jaarverslag 2007-2008:
userfiles/Stichting Aktie BENIN jaarverslag 07_08.pdf
Het jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten van Stichting Aktie Benin. We hopen dat u het met veel plezier zult lezen. Wat direct opvalt is de wijze waarop we de activiteiten hebben gerapporteerd. We hebben er voorgekozen een link te leggen met de internationaal vastgestelde millenniumdoelen. Zoals u kunt lezen dragen wij met onze activiteiten bij aan alle 8 millenniumdoelen, die varieeren van: uitbannen extreme armoede, alle jongens en meisjes naar school, terugdringen kindersterfte tot het stoppen van de verspreiding van ernstige ziekten zoals malaria. 
Daarnaast zal de lay-out opvallen. We zijn Esther Tekelenburg en Ben Hoogmoet zeer dankbaar voor de wijze waarop ze het jaarverslag hebben vormgegeven. De frisse kleuren en de strakke vormgeving komen de leesbaarheid zeker ten goede!
We wensen u allen veel leesplezier en willen u nogmaals bedanken voor de steun aan SAB.
Uiteraard hopen we dat u dat ook in de toekomst blijft doen, want hoewel we goed op weg zijn, is er nog veel te doen in Benin!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Cyrille Krul