Doneer

Scholing


Ons doel
MPO NatanaelIn Noord-Benin is in de regio Boukombé een grote achterstand op het gebied van scholing en gezondheidszorg en een groot gebrek aan kundig medisch personeel. Ons doel is om deze situatie door middel van scholing en bijscholing te verbeteren.
Dat betekent concreet dat wij scholieren uit de regio Boukombé via privéscholen en bijscholing een betere basis geven voor hun lagere en middelbare schoolexamens, zodat zij meer kans maken om door te stromen naar het beroepsonderwijs of de universiteit om daar succesvol een opleiding af te ronden.

 

Klik hier om te lezen wat ondersteuning van SAB concreet van studenten vraagt.
 

Kansen creëren
Verbetering van onderwijs en meer kansen voor de kinderen willen wij bereiken door:

 

Problemen in het onderwijs
Bij het helpen inrichten van het onderwijs in de regio Boukombé komen we enorme problemen tegen en helaas geldt dat ook voor de vervolgopleiding voor medische studenten. Klik op het probleem om meer te lezen over de oorzaken en gevolgen.

 

 

Resultaten ondersteuning onderwijs en studenten

Op kosten van SAB hebben inmiddels zo’n 60 kinderen de weg naar de lagere school gevonden, ca. 25 leerlingen ontvangen hulp voor de middelbare school en 6 studenten zijn begonnen met hun beroepsopleiding. Drie studenten hebben inmiddels hun beroepsopleiding afgerond en zijn aan het werk (verpleegkundige, verloskundige en sociaal werker) en drie kinderen hebben de lagere school met goed gevolg afgesloten. Hieronder een paar foto´s van kinderen die wij ondersteunen:

 Petronille  Jean Carius en Irene  Joseph en Davide 

 louisette  Nadege en Sylvie  Ines en Amos

Met een maandelijkse bijdrage van €10 kan een kind naar de lagere school. Kinderen worden door het naar school gaan uit hun isolement gehaald en krijgen een kans om op een andere manier naar het leven te kijken. Ze krijgen andere voorbeelden en ideeën. Ze zijn dan niet langer volledig kansloos. Het hebben van een kans geeft de moed om door te gaan.

 

Een vervolgstudie kost maandelijks, afhankelijk van niveau en studierichting, tussen de €65 en €140 per student.

 

Wilt u de kinderen in Benin ondersteunen zodat ze naar school kunnen? Alle bijdragen zijn van harte welkom. Stort op giro 249053 t.n.v. Stichting Aktie Benin te Groningen o.v.v. "scholing" of doneer direct online