Doneer

Beloningsbeleid SAB


In artikel 7 van de statuten van SAB staat het volgende over het toekennen van beloningen:
 
Het is niet toegestaan om aan de bestuursleden een beloning, vacatie- of presentiegelden toe te kennen. Bestuursleden hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 
In de praktijk betekent dit dat de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Ook worden er bijvoorbeeld geen bel-, reis- en verblijfkosten of etentjes gedeclareerd. We streven er naar om iedere euro in Benin te besteden.
 
Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, tenzij zij door hun buitengewone inzet of sleutelpositie onmisbaar zijn voor de organisatie. Dit geldt alleen voor Marjan Kroone. Voor haar maken we gebruik van de door de belastingdienst gemaximeerde onbelaste vrijwilligersvergoeding ad € 1.500 per jaar. Dit bedrag staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van haar werk voor SAB.
 
Verder zijn er geen werknemers in dienst van de stichting, de werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis.