Doneer

Meisjesinternaat


 Algemeen

Het meisjesinternaat was gelegen op het terrein waar ook Jetse en Marjan woonde. Het internaat was meer dan alleen eten, drinken en les volgen op school. De meiden hadden een gezamenlijke slaap/woonkamer, eigen douche en toilet en gebruik van de paillote. Buiten het feit dat zij naar school konden en een veilige plek hadden, kregen ze ook wat westerse invloeden mee ten aanzien van hygiëne, vooruit plannen, toekomstvisie ontwikkelen, waarde toekennen aan bepaalde goederen en materialen et cetera. Er werd hen een veilig leefklimaat geboden, waarin zij hun vaste taken hadden en daarnaast gelegenheid kregen zich te ontplooien middels een aanwezige bibliotheek, video´s, voorlichting en groepsdiscussies.

 

Deze tijd heeft de meisjes gevormd tot wie ze nu zijn. Een aantal hebben een baan, sommigen gaan nog naar school of studeren nog. Maar allemaal zijn het sterke meiden geworden die weten wat ze willen en staan voor de rechten die ze hebben. We zijn blij dat we hen die kans hebben kunnen geven!

 

In het laatste schooljaar dat Marjan en Jetse er waren (2009-2010) waren er zes meiden aanwezig: Marie, Benedicte, Victoire, Colette2, Florance en Rosine.

Benedicte  Colette2  Florence

Marie  Rosine  Victoire

Vindt u het leuk om te lezen over de ontwikkelingen van ons internaat door de jaren heen ? klik dan hier.