Doneer

MillenniumdoelenIn 2000 beloofden 189 landen van de Verenigde Naties (VN) om voor 2015 armoede te bestrijden en gezondheid en milieu te verbeteren. Dit stond in de acht millenniumdoelen:
 

 

Wat is er bereikt?
Er vond onder meer een indrukwekkende afname in armoede plaats. De wereld bereikte dankzij China de doelstelling van het halveren van extreme armoede 5 jaar eerder dan verwacht. De voortgang in het terugdringen van honger is echter de laatste tien jaar vertraagd. In 2012 was een kwart van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed; een hele verbetering ten opzichte van 1990 toen 40 procent ondervoed was. Maar er moet volgens de VN echt een tandje bij om het deel van de wereldwijde bevolking dat honger lijdt te halveren.

 

In Sub-Sahara Afrika ging 77% van de kinderen naar de basisschool in 2011. In 1990 was dit nog 54%. In de bestrijding van infectieziekten werden ook successen geboekt. In de afgelopen 20 jaar is de kans dat een kind sterft voor de leeftijd van vijf jaar bijna gehalveerd; van 90 naar 48 doden per 1.000 kinderen in 2002. Maar dit is nog steeds een schrikbarend hoog aantal, vooral omdat de meeste kinderen sterven door ziekten die voorkomen hadden kunnen worden zoals longontsteking, diarree en mazelen. Wereldwijd is moedersterfte gedaald met 45 procent; naar schatting werden 3,3 miljoen sterfgevallen door malaria voorkomen en is het doel om toegang tot veilig drinkwater te verbeteren behaald.

 

Dus op alle millenniumdoelen zijn successen geboekt maar op sommige meer dan op andere. Zo blijft genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen een grote uitdaging. Ook zijn er wereldwijd ongelijke ontwikkelingen tussen regio´s. In landen en gebieden waar een conflict is geweest, is er minder vooruitgang.

 

Nieuwe werelddoelen

Op 25 september 2015 is de VN het eens geworden over de nieuwe stippen aan de horizon voor 2030, en in tegenstelling tot de vorige doelen moeten nu ook de ´ontwikkelde´ landen aan de bak. 

Hier lees je meer over de nieuwe werelddoelen die zijn geformuleerd.

We zullen de ontwikkelingen blijven volgen. SAB is in ieder geval blij dat onze kerndoelstellingen: armoede bestrijding, gelijke rechten voor vrouwen, toegang tot onderwijs, zorgen voor gezonde levens gezonde voeding en schoon sanitair, wederom sterk verankerd zijn in de nieuwe agenda.