Doneer

Ons Werk


Onstaansgeschiedenis
Marjan Kroone heeft altijd het gevoel gehad ooit nog iets te willen doen als vrijwilligster voor Afrika. In 1998 las zij het boek "Ervaring als basis", uitgegeven door de Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen ...
lees verder »

Het vertrek naar Benin
Ik ben Marjan Kroone, getrouwd met Jetse Postma, moeder van 2 kinderen, Paul (·81) en Hedwig (·83).Jetse en ik zijn beiden van 1956 dus hard op weg naar onze 50ste verjaardag ...
lees verder »

Motivatie Marjan Kroone
Op 14 december 2003 heeft Marjan Kroone haar motivatie om dit werk te doen onder woorden gebracht en de volgende bezinning voorgelezen in de RK kerk in Bedum ...
lees verder »

Waar ligt Benin
Benin is een land in West-Afrika. De kans op duurzaamheid en slagen van projecten is groter dan in andere Afrikaanse landen omdat Benin na de onafhankelijkheid in 1960 geen (burger)oorlog meer heeft gekend ...
lees verder »

Gezondheidszorg
De gezondheidszorg is slecht, vooral in het Noorden. Bij de vrouwen en kinderen is veel achterstand op het gebied van scholing en gezondheidszorg ... 
lees verder »