Subsidie van NCDO voor Koutchagou is toegekend

donderdag 24 april 2008

Onze aanvraag voor subsidie van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, het NCDO, is gehonoreerd! Dit houdt in dat het project in Koutchagou volop van start kan. Het NCDO heeft ons € 50.000 (in de tweede etage) toegezegd.

 

Het NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met informatie, subsidie en adviezen. De millenniumdoelen zijn de leidraad voor alle activiteiten. Deze doelen zijn in 2000 door 189 landen afgesproken om zo vóór 2015 de wereldwijde armoede te halveren.

Om draagvlak voor internationale samenwerking te vergroten, en om meer bekendheid te geven aan de millenniumdoelen, organiseert NCDO campagnes, debatten, onderwijsactiviteiten, exposities, mediaproducties en culturele projecten. Ook brengt NCDO de inspanningen van overheid en burgers om de millenniumdoelen te bereiken onder de aandacht.

NCDO helpt mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Deze lokale ontwikkelingsprojecten worden ondersteund met advies en subsidie.

Bovenstaande taken worden gefinancierd door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

 

Voor meer informatie, kijk op www.ncdo.nl.    

 

Wij zijn uiteraard heel blij met de toegezegde subsudie, natuurlijk omdat het project nu doorgang kan vinden, maar ook als blijk van vertrouwen in onze werkzaamheden en in de plannen die Jetse en Marjan samen met de mensen van Kuweeri in Benin willen gaan uitvoeren.