opsteker voor Albert

vrijdag 11 juni 2010
Boukombé, Centre de Santé, Santé, Bénin, Centre de Santé •la Solidarité• de Koutchagou, CSSK, éducation, gezondheidszorg, health, health care, health centre, education, scholing, women empowerment, children, FSAB, SAB, KUWEERI, Benin, mairie, ONG, NGO, HIV, docteur, médecin, médical, SANTE

Albert, onze opticien, is een graag geziene figuur in de gemeenschap, die sociaal gezien een belangrijke plaats inneemt. De afgelopen weken is duidelijk geworden dat dit niet alleen de lokale bewoners betreft die niet of nauwelijks zijn opgeleid, maar ook voor het ´´geschoolde personeel´´.

Net als de staat betalen ´echte´ bedrijven en ONGs geld aan de ´sécurité sociale´ voor hun personeel, bovenop het salaris 20-22% voor een pensioenregeling en voor het geval iemand komt te overlijden, dan is er een bepaalde vorm van nabestaandenpensioen.

Ondanks dat dit al enige jaren speelt, staat dit allemaal in de kinderschoenen en alleen mensen die dus een baan hebben en wiens werkgever deze sociale lasten betaald, hebben recht op een uitkering of pensioen. Bovendien moet je natuurlijk je kinderen erkend hebben, getrouwd zijn, er moeten geboorte-aktes zijn voor iedereen et cetera.

Een zeer grote papieren rompslomp, wat bijvoorbeeld voor FSAB betekende dat ik al onze personeelsleden - op Albert en Genevieve na, die als enige alles goed geregeld hadden -  eerst moest voorzien van een geboorte-akte . En natuurlijk ook hun familieleden - opdat zij echt bestaan - voordat ik ze bij de ´sécurtité sociale´ kon laten inschrijven.

Nu zijn er twijfels over of dat geld wel daar terecht komt waar het terecht hoort te komen en er gaan landelijk in het hele land controles uitgevoerd plaats vinden door locale personen die gekozen worden door de werknemers. Voor het Atacora-Donga gebied zijn er 7 regio´s die onder Natitingou  vallen en dus 7 vertegenwoordigers. Jullie raden het al, Albert is gekozen - zonder dat hij overigens bij de vergadering en verkiezingen aanwezig was - tot vertegenwoordiger voor de regio Boukombé en nu is er door het 7-koppige bestuur afgelopen week een voorzitter gekozen en dat is onze Albertos geworden.

Hiermee is weer bevestigd dat het goed is dat hij alleen de ochtenden officieel werkt voor FSAB, want zijn sociale verplichtingen eisen veel tijd. Dit is goed, want hierdoor zijn er vele ogen op hem gericht en gezien zijn - voor hier in ieder geval - geemancipeerde levensstijl - heeft hij daarmee tevens een prachtige functie als ´´´role model".

 Marjan Kroone

 

(Projet principal dans la commune de Boukombé: Centre de Santé “la Solidarité” de Koutchagou (CSSK), partenariat entre KUWEERI et l’ONG FSAB)