contracten voor de brug zijn klaar

donderdag 5 juni 2008
Koudahongou, wijze mannen luisteren liggend Nadat
iedereen een plekje onder de mangoboom
Nadat we maandag eerst nog een grote reunion hebben gehad met de wijze mannen van beide dorpen, zijn afgelopen woensdag de contracten gemaakt ( een voor het comité dat de controle uit zal voeren, een voor de aannemer, een voor de dorpelingen zodat hun contributie gewaarborgd is.  Dus de bouw kan beginnen.
De aannemer wil overigens 8 vrachtwagens keien en we hebben er voor de zekerheid maar 10 van gemaakt, beter teveel dan dat we rotsen over hebben dan tekort.
Beide dorpen die verbonden gaan worden door de brug gaan ieder 5 vrachtauto’s per dorp leveren (Koudahongou en Koussédéngou. Ze wilden dit niet verder verdelen met de andere dorpen, want hoe groter de groep hoe moeilijker het werken is.
Het comite bestaat uit 3 personen van beide dorpen en de schooldirecteur en daarnaast zijn er drie landeigenaren die verklaren dat hun deel van het terrein dat als weg gebruikt wordt nimmer meer bebouwd zal worden en dat zij akkoord gaan dat het gebruikt wordt als ware het een publieke weg.
 
Het aantal dorpen dat profiteert  is overigens nog groter dan ik dacht, het is ook een “rue principale” richting Togo, daar zijn ook vijfdorpen die er profijt van hebben. Als er aan de andere kant van de grens er ongeveer net zoveel mensen wonen als aan onze kant dan zijn het er ongeveer 5.000 die gaan profiteren van de brug die Muttathara ons sponsord. (Geregistreerd !!)  Maar ik schat in dat Nadoba wel 2000 of meer inwoners heeft, want dat is het regio dorp van de overkant van de grens, ongeveer net zo groot als Boukombe en wij hebben er ca. 3.500 …………  Dus het aantal zal in de praktijk hoger liggen.
 
Koudahongou (362) et Koussédéngou( 284), Kouwentakouangou (250), Kougnagou (823), Koumontchirgou (693), Koutamagou (Togo), Koutapa (Togo), Koutougou (Togo), Warengo (Togo), Nadoba (Togo)).
 
Van de plaatsen in Togo heb ik dus geen gegevens, en uiteraard zijn dit geen exacte gegevens zoals in Nederland, veel mensen zijn niet geregistreerd. Maar gewoon even om een indruk te geven om hoeveel mensen het gaat.
Handtekeningen zetten is overigens moeilijk.
 
 
Appinon is de enige van de 9 personen die kan schrijven