Doneer

Probleem 1


Het niveau van de lagere school in de dorpen is onvoldoende

We hebben inmiddels ervaren dat het niveau van de staatsscholen helaas erg laag is, met name in de afgelegen dorpen. Het eindniveau van de basisschool is absoluut onvoldoende om goed te kunnen doorstromen naar het middelbaar onderwijs.
Waar we kunnen, proberen we hier iets aan te doen, maar er zijn veel factoren die een rol spelen en het verbeteren of wegnemen ervan is echt iets van de lange adem.

 

Onderstaande oorzaken geven een beeld van de situatie in Benin zoals wij die dagelijks ervaren.

 

 

Het niveau van scholieren die de staatscholen bezoeken in de afgelegen dorpen is daardoor laag in verhouding met bijvoorbeeld kinderen die naar een katholieke privéschool zijn geweest bij de nonnen, die nimmer staken en waar de leerlingen verplicht een schoolmaaltijd per dag moeten nuttigen en regelmatig een behandeling tegen parasieten ontvangen.

 

Klik hier om terug te gaan naar Scholing.