Doneer

Ontwikkelingen door de jaren heen


In 2005 zijn we begonnen met vier meiden op ons internaat. Colette1, Martine, Florence en Julienne. Dit ging prima en in 2006 hadden we twee donateurs bereid gevonden om voor twee nieuwe meiden een verplichting aan te gaan voor minimaal vier jaar. Dit moesten natuurlijk meisjes uit Sonta worden, omdat dat een van onze eerste projecten was. Lees hier meer over Sonta.

 

In 2006 zaten uit de eerste groep nog slechts 8 meisjes op school. En hun resultaten waren niet bijster goed. Eentje was blijven zitten en eentje was al zwanger, dus er diende gekozen worden voor twee meiden uit een groepje van zes. Zo kwamen Marie en Victoire ons internaat versterken.

 

In 2007 kwam Agnes bij ons wonen omdat zij grote problemen thuis had. Gelukkig lukte het vrij snel om een structurele donateur te vinden, want ze werd geplaatst voordat deze toezegging gedaan werd. Daarnaast moest één van de meiden tijdelijk van school af omdat zij op 15 jarige leeftijd zwanger was geworden.

Les voor SAB: op deze leeftijd al met de ouders en onze internaat meiden over voorbehoedsmiddelen gaan praten en deze ook verstrekken indien nodig.

 

In 2008 kwam Rosine erbij. Zij ging al naar school in Natitingou, deed daar HAVO niveau, maar was er eenzaam en het lukte niet goed. Omdat SAB ertoe heeft bijgedragen dat het MAVO in Boukombé kon worden uitgebreid naar HAVO/VWO niveau, kon Rosine terug naar Boukombé en intern haar opleiding vervolgen.

 

In 2009 hebben Agnes, Colette1, Martine en Florence eindexamen MAVO gedaan. Agnes en Colette1 zijn echter net niet geslaagd. Maar net als Martine willen zij secretaresse worden en na een toelatingstest konden de drie dames toch meeverhuizen naar Natitingou, waar ze nu een beroepsopleiding volgen. Voor Martine wordt een privékamer gehuurd aangezien zij om gezondheidsredenen niet in het internaat mag wonen. De beide andere meiden verblijven in het katholieke internaat. Dat is een heel grote verandering voor hen: opeens met 40 meiden in een slaapzaal en niet meer door iedereen gekend worden, geen plaats meer hebben in de kleine groep.

 

Hierdoor is er weer ruimte ontstaan voor twee andere meiden. Colette2 (om haar niet te verwarren met de eerste Colette die bij ons kwam), is haar ouderlijk huis ontvlucht, maar heeft gelukkig toestemming van haar vader om bij FSAB te komen wonen en daar haar middelbare school af te maken.

 

Benedicte is een meisje dat door omstandigheden bij haar grootouders opgevoed moest worden. Inmiddels heeft zij in 2009 haar MAVO met goed gevolg afgemaakt, maar haar beide grootouders zijn inmiddels overleden dus kan zij niet verder leren. Op verzoek van de directeur en dankzij een nieuwe donateur kunnen wij haar ook een plaatsje geven op het internaat.

 

In 2010 verwachten we dat Rosine slaagt voor haar VWO niveau en dan door kan stromen naar de beroepsopleiding verloskunde in Cotonou. Victoire en Marie moeten examen doen op MAVO niveau.

 

Wij hopen dat er donateurs zijn die hun vervolgopleiding betalen zodat ze ook echt een vak leren. Wilt u dit project ondersteunen? Stort dan op giro 249053 tnv Stichting Aktie Benin te Groningen o.vv.v. "internaat"  

 

Klik hier om terug te gaan naar Meisjesinternaat.