Doneer

Gerealiseerd op het laboratorium


Een nieuw gebouw
Een gerichte medicatie door arts of verpleegkundige is alleen mogelijk wanneer je analyses in een laboratorium kunt uitvoeren. Er was een klein gebouwtje ingericht als lab, maar dit gebouw was in zeer slechte staat en gaf te weinig mogelijkheden om de noodzakelijke onderzoeken goed uit te kunnen voeren. Denk daarbij onder meer aan bloed- en urineonderzoek en malariatesten. SAB heeft er voor gezorgd dat er een groter lab gebouwd kon worden voorzien van elektriciteit, water en de gehele inventaris.

spoelkeuken labo Hortence en Jetse achter de lesmicroscoop labo sneltest malaria


Nieuwe laboratorium  Laboratoruim binnen

Watervoorziening
Schoon water is natuurlijk een eerste vereiste. Regelmatig kwam er geen water uit de enige kraan op het terrein van het Centre de Sante. Onvoldoende druk was hiervan de oorzaak.

SAB heeft met financiële steun van het Nederlandse consulaat in december 2005 een watertoren laWatertorenten plaatsen om dit probleem op te lossen. Het reservoir met een capaciteit van 8000 liter wordt gevuld wanneer er voldoende druk is op het waterleidingnet. Maar aangezien dit heel vaak niet het geval is, is er in 2009 een waterput geslagen zodat de watertoren altijd gevuld kan worden en daarmee voorziet in de waterbehoefte voor het gehele gezondheidscentrum ook tijdens de droge periodes.

Inzet van het laboratorium
Het laboratorium loopt goed. Het wordt intensief gebruikt, vooral het parasietenprogramma is een heel groot succes. In de eerste 2 maanden van 2006 werden al 565 bepalingen gedaan, terwijl er in het oude staatslaboratorium in de laatste 4 jaar gemiddeld 261 bepalingen per jaar zijn gedaan!

Van alle kinderen tussen 0-12 jaar wordt voor €0,75 het bloed en ontlasting gecontroleerd op parasieten. Voor de medicatie wordt maximaal nog eens €0,75 betaald. Dit programma is alleen mogelijk door financiële steun van Muttathara en NASF (het Nederlands Albert Schweitzer Fonds). De resultaten zijn ongekend en we kunnen dagelijks veel mensen, vooral kinderen helpen!

Guinevieve doet een hCG  Horetence vult een leuco uit

Door dit onderzoek is in de regio Boukombé een staalkaart van tropische parasieten in kaart gebracht. Er worden in urine en de ontlasting veel verschillende soorten parasieten gevonden. Niet prettig voor de zieke, maar dit onderzoek betekent wel dat we heel gericht kunnen diagnosticeren en behandelen. Zonder labonderzoek worden mensen soms jarenlang behandeld voor parasieten die ze niet hebben en degene die wel aanwezig zijn verspreiden zich intussen naar allerlei organen.

   


Kennisoverdracht
Jetse heeft twee analistes in het regiodorp Boukombé opgeleid, die worden betaald voor de staat. Ook is heeft hij opverzoek van het Ministerie van Gezondheid in Natitingou in het staatsziekenhuis enkele analistes opgeleid. Op deze manier kan met betrekkelijk eenvoudige middelen het kennisniveau enorm verhoogd worden.

   

Klik hier om terug te gaan naar het Laboratorium Boukombé